Medlemskap i Visit Sognefjord

 

Bli medlem i Visit Sognefjord - Eg er Sognefjord

Visit Sognefjord skal marknadsføre regionen som reisemål for ferie-, fritids- og konferansemarknaden, samt bidra til heilskapeleg marknadsføring av Sogneregionen som bu, arbeids- og opplevelsesstad.

Som medlem i Visit Sognefjord AS får bedrifter følgjande tenester:

 • Gratis linjeoppføring i Visit Sognefjord guide (namn, postadresse, telefon, web, m.m)
 • Gratis produktpresentasjon på sognefjord.no med inntil 5 bilete, namn, adresse, telefon, bedriftsomtale og link til eiga bedrift. 
 • Synlegheit på visitnorway.com og fjordnorway.com
 • Produktark i Visit Sognefjord sin salsmanual som vert nytta på workshops-/salsreiser og bransjekontakt
 • Innmelding av saker til Visit Sognefjord sine nyheitsbrev mot FIT og bransjemarknaden
 • Innmelding av saker til Visit Sognefjord sin Facebook og Instagram
 • Hyppige nyheitsbrev
 • Felles representasjon på messer og workshops under Visit Sognefjord
 • Tilbod på annonsering, messer og workshop deltaking, samt andre marknadstiltak 
 • Tilbod på spisskompetanse, kurs og rådgjeving
 • Tilgang på salsrapportar frå ulike salsevent/workshopar. Desse rapportane skal handsamast konfidensielt og er kun til intern bruk. Salsrapportane kan ikkje distribuerast vidare. 
 • Materiell/presentasjon i- og anbefaling frå turistkontora i dei 7 kommunane
 • Anbefaling frå Visit Sognefjord AS til Turoperatør, presse og andre
 • Prioritet ved presseturar og studieturar frå turoperatørar, presse og andre

 

Sidan gamal tid - viking

 

Innmelding via skjema:

Ynskjer du å melde deg inn som medlem, så fyll ut skjema med informasjon om di bedrift i vårt innmeldingsskjema så tek me kontakt med deg. Har du spørsmål så kontakt med renate@sognefjord.no

Klikk her for å fylle ut skjema.

Utmelding

Medlemsavtalen er 3-årig, og må seiast opp skriftleg seinast 1.mars år x ned verknad 1.1 neste år. Utan skriftleg oppseiing vert avtalen vidareført for 3 nye år.    

Føl oss på Instagram