Fjelltur i Gudvangen

Ein fottur i verdsarven

Det er mange flotte turar i området rundt Gudvangen, nokre av dei ganske bratte.

Med utsikt over UNESCO Nærøyfjorden

Fjella Bakkanosi og Breiskrednosi er tvillingfjell med same innledande løyper, uavhengig av korleis start du har valgt. Frå småbruka på Bakka går stien bratt oppover fjellsida, eigna for erfarne turgåarar. Eit meir overkommeleg alternativ er å køyre rundt til Jordalen og gå oppover dalen, som er lengre men mindre bratt. Likevel gjer lengda turen krevjande. Frå toppene blir du påskjønt med ein førsteklasses utsikt over fjordlandskapet!

Under er det lista opp nokre turar frå området, men gå inn på ut.no for å finne fleire turar frå Gudvangen. 

Føl oss på Instagram