Turistinformasjonar i Sogn

 

Sognefjord, med dei fantastiske landskapa sine og pittoreske små bygder, byr på ei fascinerande oppleving for besøkjande.

 

For å bli betre kjent med området kan du besøkje turistinformasjonane, lokalt kjent som "Sognavert" og "*Sognavertpunkt", der du kan få tilgang til informasjon om aktivitetar, attraksjonar, overnatting, transport og servering.

Ubemanna og bemanna turistinformasjon

Kring Sognefjorden vil du møta både ubemanna og bemanna turistinformasjonar, som kvar fungerer som ei hjelpande hand. På stader som Sogndal, Balestrand, Skjolden og Aurland har desse sentera touch skjermar som lèt besøkjande utforska tilbodet til regionen i sitt eige tempo. Desse informasjonsknutepunkta sikrar at du får svar på dine spørsmål.

QR-kodeteknologien

Nyskapande funksjon ved turistinformasjonane er integreringa av QR-kodeteknologi. Strategisk plasserte plakatar med QR-kodar gjennom desse kontora tilbyr ein saumlaus måte for besøkjande å få tilgang til spesifikke detaljar. Ved ganske enkelt å bruka kameraet på telefonen til å skanna QR-koden, får du omgåande tilgang til informasjon om aktivitetar, attraksjonar, overnatting, transport og servering i området. Denne brukarvennlege tilnærminga sikrar at reisande effektivt kan planleggja reiseruta si og få mest mogleg ut av tida si i Sognefjorden.

FjordMap

Din interaktive guide, for å få ei omfattande oversikt over alt fjordregionen har å tilby, blir turistar oppmoda til å utforska FjordMap, eit interaktivt kart laga for å visa det allsidige tilbodet i Sognefjord-området. Dette verktøyet lèt besøkjande få innsikt i det mangfaldige spekteret av tilgjengelege opplevingar, og forbetrar deira evne til å planleggja og tilpassa reiseruta ytterlegare.

FjordMap

Sykkelvertar i Flåm

I den sjarmerande fjordbygda Flåm speler sykkelvertar ei unik rolle i å ta imot og rettleia besøkjande i høgsesongen om sommaren. Ved hamna står hyggjelege sykkelvertar utstyrt med brosjyrar klare til å gi informasjon om området. Desse vertane ber brosjyrar i ein boks festet til syklane sine, noko som sikrar enkel tilgang til verdifulle ressursar. I tillegg med plakatar med QR-kodar strategisk plassert i Flåm direkte til detaljar om aktivitetar, attraksjonar, servering, transport og overnatting.

Sognefjordens satsing på å gi omfattande turistinformasjon med både tradisjonelle og innovative verkemiddel sikrar at besøkjande kan få mest mogleg ut av opphaldet. Anten dei utforskar interaktive berøringsskjermar, skannar QR-kodar eller brukar FjordMap, har turistar eit vell av ressursar til fingerspissane for å skapa ei minneverdig og personleg oppleving i den fantastiske Sognefjorden

Sognavert på sykkel

Føl oss på Instagram