Barn & Famile kring Sognefjorden

 

Familievennlege opplevingar kring  Sognefjord-regionen

 

Utforsk naturens underverk.

Sognefjorden  ligg i hjarta av Noreg, byr på eit fantastisk landskap som inviterer familiar til uforgløymelege opplevingar.

Den perfekte blandinga av fjordar, fjell og isbrear, dannar eit perfekt og unikt bakteppe, ei leikegrind for ein familievennleg ferie fylt med aktivitetar som både born og vaksne vil setja pris på.

 

RIB- og kajakkturar. Ein fjordoppleving for alle aldrar.

Legg ut på ein maritim familietur med spanande RIB (Rigid *Inflatable *Boat) eller kajakkturar på den fagre Sognefjorden. Medan de glir gjennom det krystallklåre vatnet, kan de halda utkikk etter leikne selar, grasiøse niser eller majestetiske ørnar som svevar over dykk. Denne opplevinga lèt heile familien få ei unik kontakt med Norsk natur. 

 

Fjordfiske. Kast snøret bekymringane frå deg.

La deg freista av eit autentisk fjordfiske. Ein familievennleg fisketur på Sognefjorden, der heile familien kan prøva fiskelukka. Anten du er ein nybyrjar eller ein erfaren proff, er spenninga ved å hala inn fangsten i flotte fjordkulissar, ei oppleving som alle vil setja pris på.

 

Gardsbesøk. Få kontakt med livet på landsbygda.

La familien fordjupa seg i den rike landbruksarven  til Noreg og  Sognefjorden ved å besøkja lokale gardar. Sjå tradisjonelle jordbruksmetodar, samhandle med vennlege husdyr og lera litt om berekraftig landbruk. Dette er ei moglegheit for borna til å få ei praktisk forståing av kvar maten kjem frå og kor viktig det er å driva eit ansvarleg landbruk.

 

Blåis eventyret på Nigardsbreen.

Eit frose eventyrland ventar på Nigardsbreen.

Ta turen  inn i den iskalde verda, beundre dei mest utanomjordiske blå fargane og skap varige minner. Dette er ei moglegheit for familien til å  oppdaga magien til isbreen saman. Vandring på isbre i taulag egnar seg for born frå 8 år og oppover.

 

Innandørs

Sognefjordregionen har eit uttal  innandørsaktivitetar.  Mellom anna kan ein besøke Norsk Bremusesum i Fjærland, der mysteria kring- og livet til isbreane kjem til live gjennom fengslande utstillingar og interaktive skjermar. Få innsikt i brehistoria til regionen utan å gå glipp av underverka som omgjev deg. I  Jostedalen ligg Breheimssenteret. Eit toppmoderne opplevelses senter som byr på ei unik oppleving som kombinerer kunnskap og underhaldning for å visa fram det storslåtte ved Jostedalsbreen, fastlands Europas største isbre.

ViteMeir Senter på Kaupanger.

Gjer familieopplevinga endå betre med eit besøk på Vite Meir Senteret på Kaupanger. Eit opplevelses- og utdanningssenter som gjev innsikt i vitskap med logiske og morosame oppgåver. Ta del i interaktive utstillingar som gjer læring til ei morosam og berikande oppleving for både barn og vaksne.

Badeanlegget Lustrabadet.

Ta turen til Lustrabadet i Gaupne for ein forfriskande pause. Det moderne anlegget kan skilta med ei rekkje basseng og fasilitetar som gir familien eit perfekt høve til å kopla av. Lustrabadet er eit herleg utfluktmål for store og små, anten ein sym i banar, leikar seg i vasskliene eller berre nyt varmen i badstova eller det tempererte bassenget. Her finst også kiosk og café. 

 

Med naturen som klasserom.

Lære og veksa saman som familie. I ei tid som er dominert av skjermar og digitale distraksjonar, inviterer Sognefjordregionen familiar til å kopla av og finna tilbake til naturen. Friluftsaktivitetar gir borna høve til å læra gjennom førstehandopplevingar, noko som skaper ei sterkare tilknyting til naturen og ei djupare forståing av omgivnadene. Studiar viser at det å vera utandørs styrkar kognitive evner, kreativitet og generell trivsel. Sognefjordregionen er ein idyllisk stad der familiar kan dyrka desse eigenskapane og skapa minne for livet.

 

Når du utforskar Sognefjorden, må du hugsa at sjølve reisa er like viktig som målet. Ta del i naturen, le saman og skap minner som bind familien saman, slik at besøket i Sognefjordregionen blir ei berikande oppleving for alle, noko ein hugsar.

Viss du er ny og usikker på den norske naturen, kan du bestilla ulike typar naturguidar. Bla gjerne nedover for å sjå nokre av alternativa:

Føl oss på Instagram