Fjelltur i Solvorn

Fagre fjellturar med Solvorn som utgangspunkt

Solvornnipa og Setålen er to kjente fot- og fjellturer i nærområdet til Solvorn. Dei tilbyr begge panoramautsikt over Sognefjorden og fjella rundt.

Vanskelegheitsgraden på turane varierar, men det ansjåast generelt å være ein moderat til utfordrande tur. Stien kan være bratt og steinete, så turgåarar bør ha eit rimeleg kondisjonsnivå og skikkeleg turutstyr.

Ein anna tur som må nevnes er fjellet Molden som ligg ein 10 minutters biltur unna Solvorn. Om Luster var eit eige rike ville Molden vært nasjonens nasjonalfjell.

Under er nokre av turane, men sjekk ut.no for å finne fleire turar. 

Føl oss på Instagram