Kulinarisk oppleving kring Sognefjorden

 

Sognefjorden og Sogn er ikkje berre fantastiske fjordar og fagre fjell, men også eit område som byr på eit aldri så lite kulinarisk eventyr. 

Det fruktbare jordsmonnet, forma av gamle isbrear, har gitt opphav til råvarer av høg kvalitet. Noko som er med å gjer Sognefjorden til ei skjult perle for matentusiastar.

Fersken

I Lærdal finn ein eit imponerande utval av frukt og grønt frå lokale gardar. Dei lokale bøndene er stolte av å dyrka poteter, gulrøter, kirsebær, fersken og aprikosar. Dei beste råvarer takka vera det unike klimaet i Lærdalsdalen.

Lokale ingrediensar finn vegen til tallerkenar og restaurantar over heile regionen og dei flottaste restaurantane i dei største byane.

Bringebær

I Vik og Vangsnes står bringebær i sentrum, og lokale bønder bidreg til eit av dei største områda for bringebærproduksjon i Noreg. Dedikasjonen til berekraftig jordbruk sikrar at bæra ikkje berre er herlege, men også blir dyrka med stor omtanke for miljøet.

Vikingepler

Eit eple om dagen. Med historie djupt forankra i vikingsoga, er Sognefjorden ein spesiell region. Regionen er heimstad for nokre av dei eldste eplehagane i Noreg, og historien i Njåls saga gjer dette til det eldste skrivne me veit om epler i Noreg. 

 

Cider

Sognefjordregionen kan skilta med ein blomstrande epleindustri. Epla blir ikkje berre nytta ferske, men finn også vegen inn i produksjonen av utsøkte cider. Ein Cider som også har fått internasjonal anerkjenning og vunne prestisjetunge prisar.

Du kan besøkja mange gardar som produserer og sel cider. Har du vore i Frankrike eller Toscana, bør du besøkja ein av Sidergardane i Sognefjorden. Cider frå Sogn står ikkje i vegen frå noko. 

Apropos Frankrike og Italia...

Fin på vin?

Sognefjorden gjer seg også notert i vinbransjen. Med over 20.000 vinranke er ein ny kultur og produksjon i emning. Den gode morenejorda er ei gåve frå dei gamle isbreane. Som gjev eit perfekt jordsmonn for produksjon av vindruer. Om kun få år så vert Sognefjorden ein eigen vindestinasjon.

 

Vektlegginga av lokal mat er ein hjørnestein i den kulinariske Sognefjorden. Her finn du restaurantar av høg kvalitet som syner fram rikdom av lokale råvarer. Frå gard-til-bord i Lærdal, til sjømatrestaurantar langs fjorden, unike historiske matopplevingar til ein fusjon med snitt til internasjonalt kjøken. Lokalt og kortreist er uansett ein fellesnemnar.

Cider i Sognefjorden

Historisk arv

Gamalost, har ei historie djupt forankra heilt tilbake til før vikingtida. Opphavleg laga som eit middel for å bevare overskotsmjølk i sommarmånadane, var denne osten også viktig for sjøfarande vikingar på dei dristige og store reisene deira. I dag lev tradisjonen vidare her i Sognefjorden. I Vik finn du mellom anna ein eigen ostebar.

 

Produksjon og eigenskapar 

Laga med ei blanding av ku- og geitemjølk, går Gamalosten ein unik gjærings- og aldringsprosess, noko som resulterer i ein særeigen sterk og syrleg smak. Osten blir deretter pressa inn i karakteristiske blokker og får modnast, noko som skaper ein smuldrande tekstur som gjer osten unik. Aromaen er robust, og fremjar ei kjensle av den rike jordbruksarven til regionen. Og Norsk matkultur.

 

Organisk og berekraftig praksis 

Det som gjer Gamalost unik er ikkje berre den historiske betydninga, men forpliktninga til økologisk og berekraftig praksis. Lokale mjølkebønder kring Sognefjorden prioriterer dyra og miljøets ve og vel. Geitene og kyrne beitar på sprøytemiddelfrie enger og i skogar og lier, noko som bidreg til den eksepsjonelle smaken og kvaliteten på osten. Vektlegginga av økologisk landbruk stemmer over eins med dedikasjonen til regionen til å bevare dei urørte landskapa sine for framtidige generasjonar.

 

Kortreist mat 

I ei tid der berekraft og reduksjon av karbonavtrykk er i forkant av kulinariske diskusjonar, verkar Gamalost som ein forkjempar for kortreist mat. Heile prosessen, frå beite til tallerken og gane, er ofte avgrensa til den lokale regionen, noko som minimerer den økologiske påverknaden knytt til langdistansetransport. Turistar og lokalbefolkninga kan nyte den herlege osten med forsikring om at dei bidreg til eit berekraftig mat-økosystem.

 

Opplev essensen 

Når du nyt den robuste smaken, nyt du ikkje berre ei lokal delikatesse; Du deltek i ein reisa gjennom tida, der kvar bit fortel ei historie om motstandskraft, handverk og eit djupt forankra samband til landet. I hjartet av Sognefjorden står Gamalost som eit levande vitnesbyrd om den varige sjela og arven vår tilbake til Vikingtida og lenge før det.

Lokal mat & Restaurant

Alm Gard Iskrem, Feios
Photo: Thomas Morel

Det fruktbare jordsmonnet, forma av gamle isbrear, har gitt opphav til råvarer av høg kvalitet. Noko som er med å gjer Sognefjorden til ei skjult perle for matentusiastar.

Mat & drikke på Fretheim Hotel
Photo: Vegard Aasen/VERI Media

Restaurantene langs Sognefjorden har omfavna lokalmaten

Cafè & Bar

Føl oss på Instagram