DNT Hytter ved Sognefjorden

I fjella kring Sognefjorden finn du svært mange trivelege fjellstover og turisthytter. Her kan du også sove på den høgstliggande DNT-hytta i Norge, på Fanaråken.

Tre ulike hyttetypar

Ubetjent hytte

Dette er små hytter (5–25 sengeplasser) samt ofte sikringsbu med ekstraplasser. Hyttene er utstyrt med senger og dyner (på enkelte kun tepper), kokemoglegheiter med kjeler, dekketøy og ved. 

Sjølvbetjent hytte

Som ubetjent hytte, men med eit rikholdig matvarelager med middagsretter, pålegg, knekkebrød og lignende, som kan kjøpes på hytta. 

Betjent hytte

Disse drives av eit vertskap. Servering av måltider og overnatting på to- til firemannsrom eller sovesal. Dei fleste hyttene har enkel, god standard med straum, dusj og tørkerom for turtøy. 

Kven kan bruke hyttene?

Alle kan bruke DNTs hytter. Ingen avvises sjølv om hytta er full. På hytter uten vertskap må minst éin i følget være medlem for å få leigd den spesielle DNT-nøkkelen. På UT.no kan du sjekke korleis forholda er på kvar hytte.

Føl oss på Instagram