RIB på Sognefjorden

 

Oppdag Sognefjorden frå båtripa.

Sjå for deg at du glir over vassflata, omgitt av ruvande fjell og fjelltoppar som mest stikk  bort i himmelen. Det er ikkje berre ein båttur, det er eit nært møte med naturen på sitt mest imponerande. Det som skil desse RIB-turane frå mengda med motorbåtar, er nærkontakta med naturen, og  guidane - lokale ekspertar med eineståande kunnskap om fjorden, historia og løyndommar som skjuler seg i djupet eller bak neste nes.

Guidane er ikkje berre dyktige navigatørar, men også gode historieforteljarar som levandegjer fjorden.

Undervegs fortel dei om dei geologien, kulturarv og det mangfaldige dyre- og plantelivet som har heimen sin her. Kva og kvifor fjorden er som den er. 

Det som gjer desse utfluktene endå meir eksepsjonelle, er høvet til å utforska skjulte perler som berre er tilgjengelege med båt. Tenk deg å oppdaga fossefall i avsidesliggjande fjordarmar og fjellsider, gli opp under ei tett skogsrand som heng ut over fjorden. 

Dette er sjansen din til å oppleva Sognefjorden utanfor allfarveg. Og viss du er riktig heldig, får du kanskje auge på både ørn, niser og fjordsel.

 

For å gjera starten opplevinga saumlaus har me sett saman ei liste over  selskap som tilbyr RIB-turar i kring Sognefjorden. Vel møtt til ei oppleving utanom det vanlege.

RIB på Sognefjorden

Vik Adventure RIB

I vakre gamalostbygda Vik kan du og heile familien din bli med Vik Adventure på ein RIB tur…

FjordSafari

Me brukar opne RIB båtar med maksimum 12 gjestar for å garantera deg ein personleg…

Vik Adventure:

Opplev fjorden med Vik Adventure, der kvar tur er ein inngangsport til Sognefjorden løyndomar.  Kunnskapsrike guidar og førsteklasses tryggingstiltak sørgjer for ei minneverdig reise til veglause fjordarmar. 

 

Adventure Tours i Skjolden:

Skjolden lokkar med  den grønaste fjorden i landet. Adventure Tours,  lovar ei blanding av litt adrenalin og mykje ro medan du utforskar krikar og krokar langsmed Lustrafjorden. Gjer deg klar for ei reise utanom det vanlege og sjå mellom anna fagre Feigefossen frå fjorden.

 

FjordSafari i Flåm og Aurland:

Med FjordSafari,  får du bli med på ei unik reise til verdskjende Nærøyfjorden og områder fåe andre når. Fjordsafari tilbyr RIB-opplevingar i det fantastiske landskapet i Flåm og Aurland og  proffe guidar som avslører løyndommane til fjorden i kvar einaste krusning.

 

Balestrand Fjord Adventure:

Med Balestrand Fjord Adventure får du tilgang til dei  unike delar av Sognefjorden. Dyktige båtførarar tek deg med på ei reise til fjordarmar du ikkje viste finst, ei historiefortelling om vikingar og gamle sjøfarande. 

 

Kvam Guiding & Service på Veitastrondsvatnet:

Kvam Guiding & Service tek deg med til vakre og dramatiske Veitastrandsvatnet. Det er ei unik oppleving å reise ut på ein av Noregs største bresjøar. 

 

Fjord Active til Tunsbergdalsbreen i Luster:

Fjord Active inviterer deg til Tunsbergdalbreen den mest bortgøymde og avsidesliggande brearmen til Jostedalsbreen. På vegen dit må du over Tusbergdalsvatnet, ein bresjø i eit avsidesliggande område. Velkomen til ei villmarksoppleving av dei skjeldne. 

 

IceTroll på Styggevatnet:

Styggevatnet har ei mystisk tiltrekkingskraft på mange. Det er Sognefjorden arktiske hav.  Bli med IceTroll på ei eineståande reise over vatnet og inn til kanten av Jostedalsbreen som går rett ut i brevatnet.

 

Når du legg ut på desse RIB-eventyra, skal du hugsa at kvar tur er ein inngangsport til ei verd der fjordpulsen slår i takt med naturen. Ei eineståande oppleving. 

Førebu deg på ein ekspedisjon som overgår det vanlege og lèt etter seg nye flotte minner

Gjer deg klar til ein spennande RIB-tur (Rigid *Inflatable *Boat) på Sognefjordens urørte vatn, ei oppleving som overgår det vanlege og fordjupar deg i den utamde skjønnheita i fjordlandskapet.

Føl oss på Instagram